Đã đóng

Connect our Recruitment Software web site to [url removed, login to view] and [url removed, login to view]

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I need some one to teach us how to connect our Web recruitment software to the folowing web site.

1 - Linkedin

2 - [url removed, login to view]

3 - [url removed, login to view]

What you need to do:

Write a java or jsp page that will get our job description and will post it to the job web site.

We have job posted in our web site and software every day . we want to get the job title, job description and post the job automatically to [url removed, login to view] and other web site. how are we going to do this. ? do you teach us how to do it and write a code for us.

Question 1: Have you done this before ??

Question 2. Do you know how to code in Java ?

Question 3: Can you develop a SOAP method to do this??

Question 4: Do you know if there is a fee for connecting to [url removed, login to view] web site.

Please get back to me with answer to these questions.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online