Đã đóng

Cordova Application Interface Design and Coding2

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $627 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

A hybrid mobile/web application interface design and coding are required. The application is connecting to python web server to get and update information. Current interface is made by using Jquery Mobile and Dojo. The requirements are as follows:

- Splash screen that shows application load progress.

- Application Home page.

- Navigation Buttons with icons that clearly represent functions.

- Set of Gauges that can be updated dynamically based on received information.

- Set of icons that shows each device status which will received periodically.

- Set of icons representing turning on and off devices.

- Gauges, Icons, and Buttons should represent intended devices.

- Application Configuration Page.

- User customized page.

- Events Sound Alert and Messages.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online