Desarrollador Symfony2 con experiencia en API's

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €6 - €12 EUR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

Se requiere un desarrollador full-time para incorporación inmediata a un proyecto desarrollado en Symfony 3.1. Se compone de API, CRM y frontal web. Se ha aplicado TDD y se hace uso de Knockout en algunas partes (se esta refactorizando para eliminar knockout).

Se requiere desarrollador de habla hispana, con posibilidad de incorporación inmediata.

Se darán mas detalles del proyecto bajo demanda.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online