Đã đóng

Desarrollador Symfony2 con experiencia en API's

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €11 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€6 - €12 EUR / hour
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Se requiere un desarrollador full-time para incorporación inmediata a un proyecto desarrollado en Symfony 3.1. Se compone de API, CRM y frontal web. Se ha aplicado TDD y se hace uso de Knockout en algunas partes (se esta refactorizando para eliminar knockout).

Se requiere desarrollador de habla hispana, con posibilidad de incorporación inmediata.

Se darán mas detalles del proyecto bajo demanda.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online