Fix chrome extension for crawling social network

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

To take on this project you must be an expert in chrome extensions and parsing contents of web pages.

We have a google chrome extension that stopped working due to the site changing structure. (linked in)

It opens up pages on a business social network and navigates to each page. First it loads each page of results. Then it navigates to each individual page.

Since the structure of the results changed, the app is not working.

Just need to get the app working again.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online