Đã hoàn thành

Fix chrome extension for crawling social network

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Codware với giá $155 USD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

To take on this project you must be an expert in chrome extensions and parsing contents of web pages.

We have a google chrome extension that stopped working due to the site changing structure. (linked in)

It opens up pages on a business social network and navigates to each page. First it loads each page of results. Then it navigates to each individual page.

Since the structure of the results changed, the app is not working.

Just need to get the app working again.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online