Đã đóng

Google Apps scripts

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $53 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $50 USD / hour
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I need a couple Google scripts to integrate workflow among Google Drive/Sheets/Forms.

1. GOOGLE DRIVE -> GOOGLE DRIVE

Drive link: [url removed, login to view]

When a new folder is added to 'Campaigns' folder, identify any existing folder inside folder 'Archive - Recurring Events' that RESEMBLES the folder just added to 'Campaigns' (i.e. the two folder titles contain an identical string of at least two words AND the two folder titles contain a date that falls within one month) and merge the contents of this existing folder with the new folder just added to 'Campaigns'. Add a subfolder to the newly merged folder and entitle it according to the current calendar year (i.e. '2017'). Finally, add a fixed template series of subfolders to the folder entitled according to the current calendar year.

2. GOOGLE SHEETS / FORMS -> GOOGLE SHEETS

Form link: [url removed, login to view]

Sheet link: [url removed, login to view]

When Form receives date/name data in Columns I and W that RESEMBLES data in Columns E and D in Sheet (i.e. when 'EVENT TITLE' contains an identical string of at least two words AND when 'SHORT START DATE' falls within one month), select the Sheet row and replace data in columns G and L of the Sheet with 'Yes' and 'Pending Review', respectively.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online