Google Recaptcha Bypass - 14/02/2017 14:23 EST -- 2

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

I buy stuff on a website regularly. This website is asking for a google recaptcha no captcha to "add to cart". I would need one of the 2 options:

- a program that bypass/solves google recaptcha in maximum 1 second; or

- someone who is able to "add to cart" without going through the captcha

Please only experienced freelancers with experience on this kind of projects.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online