Đã đóng

Google Recaptcha Bypass ?

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $207 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I buy stuff on a website regularly. This website is asking for a google recaptcha no captcha to "add to cart". I would need one of the 2 options:

- a program that bypass/solves google recaptcha in maximum 1 second; or

- someone who is able to "add to cart" without going through the captcha

Please only experienced freelancers with experience on this kind of projects.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online