Help me debug javascript/jquery project (Virtual Tour) [url removed, login to view]

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $25 - $50 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

See prototype at [url removed, login to view]

I am using Pannellum ([url removed, login to view]) to show display the photoshere and add hotspots for more information about artifacts. I have already built web pages that describe the artifacts ([url removed, login to view])

The default hotspots open in a new tab. (Click on the Apple ][ Computer).

I am trying to build a custom hostspot the opens the information in a modal window (click on the Altair)

I get the modal window! but

1) Some of the css gets applied to the parent window instead of the modal window. Not smart enough to debug.

2) Only works once. If I destroy the modal popup, javascript fails second time

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online