Đã hoàn thành

Improve a Javascript aplication

Dự án này đã kết thúc thành công bởi anamaria1979 với giá $110 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I made an application that use the camera of the laptop/phone to make a LIVE snapshot using html 5 canvas and JavaScript. Your task will be to create in the existing code a tool that will allow a measurement to be taken on the image as compared to a standard reference (ruler) that the user will hold in the frame of the image.

The measurements and calibration will be performed by the user, using the tool.

Attached you can see a Flash utility to see the desired result. If you can't make it and show it to me please don't bid because I will need a working sample before I offer you the project. Buget 50$. Thanks.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online