Đã hoàn thành

Java programmer needed on small program

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Regalone với giá ₹111 INR / hour trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

The main function shall do the following:

* declare an array that holds 20 integer values

* use a loop to put the integer values 1, 2, 3, ..., 19, 20 into the array

* pass the array to the helper function which will return an integer value

* print out the value returned by the helper function.

The helper function shall do the following:

* traverse the array adding the odd values found in the array parameter

* return the sum of the values.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online