Javascript inside google sheet

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €2 - €6 EUR / hour

Mô Tả Dự Án

I have some scripts that needs to be tweaked to my needs as well as two other minor assignments.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online