Đã đóng

Javascript inside google sheet

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là €2 - €6 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€2 - €6 EUR / hour
Mô tả dự án

I have some scripts that needs to be tweaked to my needs as well as two other minor assignments.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online