Javascript inside google sheet

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €2 - €6 EUR / hour

Mô Tả Dự Án

I have some scripts that needs to be tweaked to my needs as well as two other minor assignments.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online