Javascript - three.js - webgl project

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £2 - £5 GBP / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

We need a javascript/[url removed, login to view] expert to assist in a 3d viewer project.

you must have suitable skills/experience in [url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online