Đã đóng

Looking for AngularJS/UI developer for existing project

Dự án này đã nhận được 34 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $166 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

Greetings!

I'm looking for long-term relationships with AngularJS/UI developer, who is able to:

- easily understand existing codebase (can provide guidance)

- able to write clear, maintainable code.

- able to create mobile-friendly views.

- work with Bower, Gulp, Twitter Bootstrap, Trello, Slack

- be friendly and informal :)

The project is existing and what we mainly need now is to design / add views, maintain and optimize current codebase.

First task will be to implement few additional views/edits for existing project.

100$ payment for the first task. Depends on results will see if we can continue.

P.S.

Sorry, but all the Indian/Pakistan/Bangladesh candidates will be rejected. Please don't bid here.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online