Đã hoàn thành

MVC5 project with master detail form

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rsharma583 với giá ₹27777 INR trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I need to create MVC 5 project template for 4 tables with following details

1. Master detail data entry form

2. Multilingual (Using Resource File)

3. User registration option with wizard (Steps)

4. Nice master page layout with menu.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online