MVC5 project with master detail form

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹12500 - ₹37500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

I need to create MVC 5 project template for 4 tables with following details

1. Master detail data entry form

2. Multilingual (Using Resource File)

3. User registration option with wizard (Steps)

4. Nice master page layout with menu.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online