Migrate Node APPS to Amazon Light-Sail or Digital Ocean

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

1.) Migrate Web Site with Node and Mongo Db to Light SAIL

2.) Set up my site and nginx and node and mongo DB on Amazon Light Sail, such as getting ap working.

3.) Install Security like fail2ban and Just basic stuff like hardening.

And that is all. Must start work now!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online