Đã đóng

Need Ruby on Rails developer

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1249 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

Looking for a developer for a one-time project.

I need a great, highly skilled Ruby on Rails/Perl developer to finish our web application.

That`s simple schedule web app program. I need expertise on web form scraping, automatic login and form fill etc.

Experience of jquery, Laravel, [url removed, login to view] will be good bonus.

asw knowledge is also a plus.

The app is base on an open source project.

Design adjustments have been made to match my company but I`ve only got it running without errors locally on my own machine. It`s very urgent but only looking for skilled developers as I`m probably going to need more rails help in the future. When you are accepted for the job I`ll give you login details to everything.

I need sample URL.

Looking forward to hearing from people.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online