Đã đóng

Need someone to fix CSS/jQuery issue with Isotope Masonry

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $27 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Hello,

I need someone to fix a small issue I'm having using the Isotope Masonry script for a gallery.

I need the portfolio items to always take 100% of the width of the container. Right now when I resize the window, it sends items on the next row right away. I need it to be fluid, using percentages most likely, so that there's not huge white gap on the side when I resize the window.

I need this to be done within the next 2 hours.

Will create and release milestone once the job is done and working correctly.

Thanks alot

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online