Đã đóng

Needing QT 5.3.2 compiled with QT Webkit for Windows

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $32 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I am needing QT 5.3.2 or 5.7.0 compiled with QT Webkit for Windows

This is Webkits documentation on compiling QT Webkit: [url removed, login to view]

I tried following this inorder to get it compiled, but I run into compile issues with QT itself before I even get to compiling the Webkit

[url removed, login to view]

If someone can compile QT 5.3.2 for me with Webkit that would be create, I do need QT with the QT Webkit included

QT needs to be configured with:

-static -release -openssl -system-zlib -system-libpng

I can get on teamviewer with you and you can try compiling via my machine, I have all deps setup properly to my knowledge

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online