[url removed, login to view] modules for the backend of a communication system

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €6 - €12 EUR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 47

Mô Tả Dự Án

We are looking for a [url removed, login to view] / Javascript developer for a six months long project.

During the project your job would be to create [url removed, login to view] modules based on specification.

The project is about the backend of a communication system.

We provide an issue management system and weekly meetings.

Tasks:

Creating [url removed, login to view] modules based on specification

Creating web frontends (HTML/CSS/Javascript)

Minimum Requirements:

At least 1 year of [url removed, login to view]

Knowledge of [url removed, login to view] and bigger frameworks (npm, Express, ES6 Promises, [url removed, login to view])

Knowledge of Javascript and bigger frameworks (ES6, jQuery)

Basic web development knowledge (HTML/CSS)

SQL

Additional technologies being used:

Electron

webRTC

Media Streams API / Presentation API / Web Audio API

Linux

Docker

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online