Đã đóng

[url removed, login to view] modules for the backend of a communication system

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €11 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€6 - €12 EUR / hour
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

We are looking for a [url removed, login to view] / Javascript developer for a six months long project.

During the project your job would be to create [url removed, login to view] modules based on specification.

The project is about the backend of a communication system.

We provide an issue management system and weekly meetings.

Tasks:

Creating [url removed, login to view] modules based on specification

Creating web frontends (HTML/CSS/Javascript)

Minimum Requirements:

At least 1 year of [url removed, login to view]

Knowledge of [url removed, login to view] and bigger frameworks (npm, Express, ES6 Promises, [url removed, login to view])

Knowledge of Javascript and bigger frameworks (ES6, jQuery)

Basic web development knowledge (HTML/CSS)

SQL

Additional technologies being used:

Electron

webRTC

Media Streams API / Presentation API / Web Audio API

Linux

Docker

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online