Project for admin845 -- 2

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $15 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 18

Mô Tả Dự Án

Hi admin845, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online