Đã đóng

RubyOnRails view improvement rendering data from API

Dự án này đã được trao cho pitabasprathal72 với giá €9 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€2 - €15 EUR / hour
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

The problem I have is that some times the application do TIME ERROR because it takes too long to process the call.

I got 2 applications :

1st Backend

2nd Frontend

Backend have many classes and one class has 600+ objects.

Frontend get data from backend and render them in lists.

Frontend have a gem that helps to paginate and only show 25 obj each page.

When I see the terminal it shows that backend process all the 600+ objects and frontend do the same. It should process just 25 because that is what is the frontend app will render.

Im open to suggestions of how to improve this process and make the application faster.

You will be working remote using Teamviewer or similar application.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online