Setup and customize cropper.js — fengyuanchen.github.io/cropper/

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €8 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

Hi, I need some developer that has worked before with [url removed, login to view] [url removed, login to view]

I need:

1) hide/show interactions

2) get cropped image into a form

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online