Đã đóng

Simple JS file needed

Dự án này đã được trao cho glennwilkins với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Need to modify a simple script for Google Tag Manager. The script needs to take in the time zone of Eastern Standard Time and to run starting at 9PM Eastern Time and ending 10AM Eastern Time.

This is so we can use it as a custom JS variable to fire a script between these hours 7 days per week.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online