Đã đóng

Super fast Laravel Expert coder Looking for

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹27230 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Hi,

I am looking for a super fast expert in laravel coder to finish tasks in exactly 2 days, would pay you more on your quote. Need to be loyal, trustable and extra fast coder. Freshers will super confidence & expert are requested to apply.

Good Luck.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online