Đã hoàn thành

Update & Add Extra Feature to [url removed, login to view] Mvc project

Dự án này đã kết thúc thành công bởi eramitjain9 với giá $77 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $80 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I have aworking project in (.Net Mvc - Code First)

The project is working fine and running with ssms Database.

I want to add one extra Feature to the project and some minor changes.

#Requirements:

1 - Must be an expert in (Javascript and Ajax)

2 - Must be an expert in (.Net Mvc & EntityFramework)

3 - Must be able to work via Teamviewer

#Changes:

1 - Change [url removed, login to view] to (Razor Html & C#)

2 - Separate all Database related code into a specific (Repository Project) in same solution

3 - I will explain the last feature on chat box if u are selected for this project.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online