Vector svg to vector pdf using JavaScirpt

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $25 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

Have to convert vector svg to vector pdf using javascript or any JS libraries.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online