Đã hoàn thành

Write Scripts

Dự án này đã kết thúc thành công bởi techsoftpk với giá £150 GBP trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Write 3 simple scripts using only Javascript and only JSON and AJAX where instructed.

All the information is in the documents.

NOTE: Need it done today or latest by tomorrow. Special thanks.

=====

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online