Đã Hủy

Write some Software

8 freelancer đang chào giá trung bình £165 cho công việc này

£150 GBP trong 3 ngày
(5 Đánh Giá)
4.0
£250 GBP trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
3.8
£150 GBP trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
3.3
£150 GBP trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.5
£150 GBP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
£150 GBP trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
RushService

i have read all three attachments and i can deliver this project in 30 hours from now..................................................................................................................................... Thêm

£135 GBP trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
£111 GBP trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
£222 GBP trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0