Đã Hủy

Write some Software

7 freelancer đang chào giá trung bình £167 cho công việc này

£250 GBP trong 2 ngày
(8 Nhận xét)
4.2
£150 GBP trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
2.7
£150 GBP trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
£150 GBP trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
RushService

i have read all three attachments and i can deliver this project in 30 hours from now..................................................................................................................................... Thêm

£135 GBP trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
£111 GBP trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
£222 GBP trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0