Đã đóng

accessing and insert data into [url removed, login to view] website via desktop app

Dự án này đã nhận được 52 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $211 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

I have my user account to access this website [url removed, login to view]

and to register absence students everyday from the website , it takes so long time and effort !!!

I want to make a desktop app to do this much easier ( many developers made it before )

but I need it to be integrated in my own application prefer to be via Visual Basic

I can explain more by chat and using TeamViewer to give the full details

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online