Đã đóng

We are looking for developers [url removed, login to view] / [url removed, login to view] team

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2484 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

We are looking for a full stack developer, and separately on the backend and frontend.

The team is engaged in realization of complex web projects and applications.

Tasks quite challenging and interesting, important quality for us.

A stack of technologies: [url removed, login to view], [url removed, login to view], Bootstrap

Requirements:

Experience with Javascript from 2 years;

Confident knowledge [url removed, login to view], [url removed, login to view], Bootstrap;

We offer:

Prolonged occupation of 6ti months

Career prospects to the team lead,

Prospects for long-term cooperation on other projects,

Payment twice a month, are possible options,

We are ready for an advance payment,

Work remotely on fulltime

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online