Đã đóng

An commerce solution: APPs(Android+iOS) + Web back office

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £3244 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£1500 - £3000 GBP
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

The commerce solution is for a warehouse which sells a range of products to the retail stores. The warehouse uses the Web back office do all the management work, and the customers (retail stores) uses the APPs to make orders. You can check the video in the following link ([url removed, login to view]) of an example APP. Please check the attached file for a more detailed project description.

All the source code needs to be submitted to Git, so I can follow up with the development.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online