Còn mở

JS expert required to fix little bug on website display on apple ipads

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $31 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

JS specialist required to fix a little glitch with display of wordpress website on apple Ipads

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online