Đã đóng

mute pre-roll VPAID ads for JWplayer video player

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $167 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I have a [url removed, login to view] video player that runs pre-roll VPAID ads on a web pages and i need to mute the ads sound. The problem is that some ads overlaps the player settings and turn the ad's sound on.

So I need a script to be integrated within jwplayer js to take the sound control back and to mute the ad.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online