Đã đóng

need JavaScript

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $15 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Please read description at first!!!

I need a JavaScript to disable the 250 files display limit on "File Manage" at [url removed, login to view]

Be sure you can do it,and then bid,thanks...

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online