Đã đóng

I need a bot or software on like4like

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $827 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I need A bot on www.like4like.org. Its a Social Exchange Site, and i need to generate points or credits on above website to use this [url removed, login to view] a simple task, if you can understand what exactly work on the like4like website so you can make it easily. To know more details about like4like and how to make the bot so please download the attach file and read it. There I describe all in details about like4like.

Must bid most experience person who have past experience. Don't waste my time who don't know how to make a bot or software.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online