Còn mở

need an expert developer of python and angular js

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹134649 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹75000 - ₹150000 INR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are [url removed, login to view], Javascript, Python,django and Software Development. also send the example then only i will start to communicate. no issues of price. it all depends on the quality of work done

start typing you proposal with abcd so that i can understand its not a copy paste proposal

thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online