Restore features on joomla site after updates has disrupted them

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 44

Mô Tả Dự Án

The last 2 joomla updates (whereof one critical) has disabled some features and messed up some of the modules on the frontpage on www.astronomibladet.dk.

Also we accidentially disabled some features, we want restored, and have some minor adjustments (See enclosed illustration)

The last Joomla update also disrupted the RSS feed.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online