Content Writing: Big Data Articles

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $25 - $50 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

We are looking for Big Data articles related to the following fields: databases, data processing, machine learning.

Articles must be unique, not copied from anywhere.

You must have proper English and knowledge of Big Data technologies.

Portfolio would be preferred.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online