Đã đóng

Content Writing: Big Data Articles

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $26 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 USD / hour
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

We are looking for Big Data articles related to the following fields: databases, data processing, machine learning.

Articles must be unique, not copied from anywhere.

You must have proper English and knowledge of Big Data technologies.

Portfolio would be preferred.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online