Đã đóng

Find me some Leads

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $66 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $100 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Looking for genuine email addresses of following businesses in each state of the US (50 ) within the following sectors to mail sales letters to:

- Acupuncture Clinics

- Auto Repair Co

- Accountants

- Book Keeping

- Carpet Cleaning Co

- Childrens Dentists

- Chiropracters

- Computer Repairs

- Plumbing Company

- Senior Living

Need at least 10 emails per state for each sector.

More work for right person/teams.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online