Đã đóng

Find me some Leads

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹26018 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Dear All,

We have an online community research study and are looking for your assistance.

Study Specs:-

Screening criteria English-speaking ITDMs in a mix of Singapore/ Australia region. They can also not be on the client's “Do Not contact list”. Roughly 75 recruits

Questionnaire (Screener) Interview Length: 5 min.

Language: English

Sample Estimated IR: Unknown - please provide estimate

Freelancer having recruiter expertise will be added advantage

Market researchers and freelancers can also apply for this project

Regards

Girish Kotwani

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online