Đã đóng

Find me some Leads

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $24 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Looking for Business Development Partner (Part-Time / Full-Time)

Essential Duties and Responsibilities include the following

- Create daily lead sources

- Screen all leads for accreditation eligibility before contacting the business

- Manage Freelancer / Upwork / PPH and other online job portals

- Sound knowledge of Client Management , Project Understanding

- Develops leads from city and telephone directories, trade and professional association membership lists, and other public records

- Written Communication

Salary : On Project Share(%) or Fixed Per Month

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online