Đã đóng

Find me some Leads

Dự án này đã được trao cho diptarasel với giá €30 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

looking for expatriate leads for a financial advisory business. In Germany, Czech Republic, Poland, Austria, Slovakia, Hungary, Bulgaria, Kazakhstan and Azerbaijan

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online