Đã đóng

Find me some Leads

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $434 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I would like to create an attractive marketing white paper that I can send to potential Dental clients who request it. I would like it to be an attention grabbing call to action. Some of the suggestions I have are:

5 Things Dentists can do to improve their practice

5 Mistakes Dentists make in their practice

I would also like an Excel template we can use for those clients that want us to benchmark their practice to the metrics in the attached piece.

Please let me know if this is something you are interested in creating for us in a very professional compelling way.

The attached document can be used as support to prepare from.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online