Đã đóng

Find me some Leads

Dự án này đã được trao cho tanvirmazharul04 với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

**Web Scrapper Required** I require contact details for 'Wedding Venues' in USA and Canada. I need the email, name of venue, name of contact (if available) Tel number & Address. I require the information for a mailshot so the emails are the most important.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online