Đã đóng

Find me some Leads

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €142 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I need a list of websites that have a country rank from [url removed, login to view] between 25,000 and 35,000 and do not contain ads on their website. I would prefer to have sites like blogs (and not ecommerce shops)? I want you to start with rank 25,000...

Before you will get the job, you have to tell me the following:

1. how do you find out the page rank so that you can search from 25,000 to 35,000

2. i want to have an excel at the end stating: pagerank / url / type (blog/ecommerce, etc)

Happy Bidding

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online