Đã đóng

Find me some Leads

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £11 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £15 GBP / hour
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I run a Managed IT Services business and I am looking someone that will go out and sell my services to clients. The project will be ongoing. The area that I want to run the project is Hertfordshire. Please let me know if you need any more information.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online