Còn mở

Find me some Leads

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $2055 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

We are a stock trader chat room seeking email leads for persons actively day trading stocks in the US.

Use your own resources as you like, then send the leads you produce to our email. We will pay on a per lead basis. We will establish a per lead price based on your response.

If you deliver QUALITY leads this can become a longer term contract.

Please remember:

High quality day trader leads only

Unique and confirmed E-mail Addresses

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online