Đã đóng

Find me some Leads

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹24814 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I need US Antivirus Buying TECH SUPPORT LEADS which contains the name, phone number, email id etc for those customers who are interested to buy or want to renew. The pricing of the leads will depend on the quality of lead which you will provide. If you have LEADS FOR TECH SUPPORT please contact me as soon as possible. (Note: Provide sample data must to test the quality).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online