Đã đóng

Find me some leads

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱80000 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱60000 - ₱120000 PHP
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I need some help with finding some leads. I do telemarketing for my husband's carpet/car cleaning business in Canada and I'm very good at it. He sends me copies of yellow pages and from there I call clients and offer them our services.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online