Còn mở

Find me some leads

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $806 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I need some help with finding some leads. I have a evening wear brand and I am looking for someone to help me secure orders and leads

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online